MEDARBEJDERPORTAL FOR
INSTITUT FOR FØDEVARER

Arrangementer

tir 27 jun
08:30-10:00 | Videolink (Orkideen/M7)
Infrastrukturudvalgsmøde - FOOD
fre 30 jun
09:00-12:00 | Videolink (Orkideen/M7)
Ledergruppemøde - FOOD
tor 17 aug
09:30-15:00 | Foulum (M3)
Ledergruppemøde - FOOD
ons 23 aug
09:30-12:00 | Aarslev (Orkideen)
Institutforum - Food
fre 25 aug
10:00-13:30 | Preben Hornungstuen, Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus
Medarbejdermøde - FOOD
fre 25 aug
14:00-22:15 | Navitas, Aarhus
AU Sommerfest
tir 05 sep
09:30-11:00 | Videolink (Rønnebærret/M7)
Uddannelsesudvalgsmøde - Food
ons 06 sep
09:00-12:00 | Videolink (Orkideen/M7)
Ledergruppemøde - FOOD

Meddelelser

15.06.2017 | Food

AU Sommerfest

01.06.2017 | Food

Nyhed vedrørende ansættelser etc.

Den 1. juni indfører AU et nyt system kaldet ’Medarbejderstamkortet’ og dermed en ny procedure ifm. ansættelser, forlængelser, oprettelse af AU e-mail etc. Det nye er, at ansættelsesproceduren bliver startet i institutsekretariatet og efterfølgende færdiggjort af HR, hvor det tidligere var HR, der både havde den igangsættende og den færdiggørende…

22.05.2017 | Food

DESIGN THINKING for FOOD-ansatte og –studerende

Ønsker du at omsætte dine forskningsresultater og viden til udfordringerne i virkelighedens verden? Vil du gerne finde ud af, om “innovation” er noget for dig? Der afholdes 2 x 2 workshops om “Design Thinking” inden for emnet:‘The future of convenience food’på AU-FOOD Foulum d. 12. & 13. juni 2017 og Aarslev d. 31. oktober & 1.…

22.05.2017 | Food

Sikring af AU’s IT-netværk

Som I måske ved, har der været et stort angreb med såkaldt Ransomware i den forgangne weekend. Mere end 300.000 maskiner blev inficeret med en Ransomware Orm, der spredte sig via en sårbarhed i Microsofts Windows. Heldigvis fandt man relativt hurtigt en metode at stoppe angrebet på, da ormen havde indbygget en form for stopknap, men det…

Nyheder fra DCAs hjemmeside

21/06 - 2017 | Anis

Er mælkesukkeret blevet interessant?

Der er uudnyttede muligheder for at optimere fodring og avlsarbejde ved at have adgang til...

21/06 - 2017 | Agro

Kunsten at ramme afgrødernes behov præcist

Forskere fra Aarhus Universitet har fundet en metode til en hidtil uset præcis bestemmelse af...

21/06 - 2017 | Agro

Der er muligheder for landbrug i Grønland

Global opvarmning bevirker, at Grønland får længere og varmere somre. Det forhold kan åbne nye...

21/06 - 2017 | Kvæg

Potentiale for en sundere fedtsyreprofil og bedre managementstyring via...

De første analyser af sammenhængen mellem avlsværdital for fedtsyrer og avlsværdital for andre...

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:

Betalingsoplysninger

EAN-nummer:  5798000877481
Stedkode: 2702
CVR/SE-nummer: 3111 9103
P-nummer: 1017874973 (Årslev) - 1015079041 (Foulum)

Genveje

AU Translate

AU's medarbejderportal

Aurus

Aurap

Bibliotek

Brugt-børsen
Brugt-børsen er et sted, hvor AU kollegaer kan søge/bortgive/bytte eller sælge brugt inventar, instrumenter og lign., der har været anvendt laboratorier, til andre AU institutter/centre.

DJF's gamle Intranet

Dokumenter fra Institutmøder & Ekskursioner

FOOD's hjemmeside

Kantinen i Foulum

Telefonbog

Nye ansigter i FOOD

Nyhedsbrev - FOOD Print
(Nyeste - hvis du vil se et ældre kan du finde det her)

Oprettelse af person i AU-systemer
Udfyldes, når der kommer en ny medarbejder/gæst/studerende

Pronestor

Promark (kig også under medarbejder I FOOD)

Vagtplan - Foulum
Vagtplan - Årslev
Alarmnumre i Årslev og Foulum, ved brand, tyveri eller lign, samt problemer med porten og hvem der har weekend vagt (tjekker planter, vanding mm) i Årslev

 

www.ordbogen.dk Gratis online ordbog for alle i AU / free online dictionary for everybody in AU

Agroøkologi's meteorologiske database(Klimadatabase)

Ansvarlig forskningspraksis

I november 2014 fik Danmark et nationalt kodeks for forskningsintegritet. Se et sammendrag her (Summary of Danish Code of Conduct).

 

Alle 8 universiteter har tilsluttet sig kodekset, som indeholder:

  • Tre principper for integritet: Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed
  • Seks minimumsstandarder for god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre undervisning og vejledning i god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre at der bliver taget hånd om mulige brud på god videnskabelig praksis

 

Se mere om AUs retningslinjer om ansvarlig forskningspraksis her: http://www.au.dk/forskning/ansvarligforskningspraksis/

509 / i31