MEDARBEJDERPORTAL FOR
INSTITUT FOR FØDEVARER

Arrangementer

tor 26 jan
09:30-12:00 | Videolink (Orkideen/M7)
Institutforum - Food
tir 23 maj
10:00-11:00 | Preben Hornungstuen, building 1422, Fredrik Nielsens Vej 2
Informationsmøde: Hvordan skriver man en ansøgning til en ERC (Europæisk Forskningsråd) bevilling / Information meeting: How to write an application for an ERC Grant
tir 23 maj
10:00-12:00 | Årslev (Orkideen)
LAMU-møde - Food
tir 23 maj
12:30-16:00 | Årslev (Orkideen)
LSU-møde - Food
ons 24 maj
09:00-12:00 | Videolink (Orkideen/M7)
Ledergruppemøde - FOOD
tir 30 maj
08:30-10:00 | Videolink (Orkideen/M7)
Infrastrukturudvalgsmøde - FOOD
ons 31 maj
10:00-12:30 | Orkidéen, AU Aarslev
Margita Hefner mid-term seminar
Margita Hefner - Qualifying exam: Plant-soil interactions in reduced-tilled organic vegetable systems – nitrogen dynamics and root growth
tor 01 jun
10:00-14:00 | Foulum (M7)
PhD programkomitémøde - Food

Meddelelser

22.05.2017 | Food

DESIGN THINKING for FOOD-ansatte og –studerende

Ønsker du at omsætte dine forskningsresultater og viden til udfordringerne i virkelighedens verden? Vil du gerne finde ud af, om “innovation” er noget for dig? Der afholdes 2 x 2 workshops om “Design Thinking” inden for emnet:‘The future of convenience food’på AU-FOOD Foulum d. 12. & 13. juni 2017 og Aarslev d. 31. oktober & 1.…

22.05.2017 | Food

Sikring af AU’s IT-netværk

Som I måske ved, har der været et stort angreb med såkaldt Ransomware i den forgangne weekend. Mere end 300.000 maskiner blev inficeret med en Ransomware Orm, der spredte sig via en sårbarhed i Microsofts Windows. Heldigvis fandt man relativt hurtigt en metode at stoppe angrebet på, da ormen havde indbygget en form for stopknap, men det…

06.04.2017 | Food

Ændring af biblioteksbetjeningen på ST

Antallet af biblioteksbetjeningssteder for ST’s biblioteker bliver reduceret fra fire til to steder, når betjeningsstederne på Navitas og i Foulum nedlægges.

03.03.2017 | Food

Sygemelding og raskmelding i FOOD

Proceduren i FOOD vedr. sygemelding er som følger: Sygemelding skrives eller ringes ind til Margit i Årslev (mrh@food.au.dk) eller Lilian i Foulum (lilh@food.au.dk) på den første sygedag inden kl. 09.00, og man raskmelder sig den dag, man er tilbage på arbejdet igen. Husk endvidere at tjekke korrekt registrering af sygdom i ProMark. Hvis der er…

Nyheder fra DCAs hjemmeside

22/05 - 2017 | Anis

Internationalt forskningsnetværk skal samarbejde om at bekæmpe...

Forskere fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet er med som partnere i et stort...

18/05 - 2017 | Food

Mejeribranchen hædrer Aarhus Universitet

Mejeriforeningen har valgt at tildele Aarhus Universitet Mælkeprisen 2017 for institutionens...

16/05 - 2017 | Anis

Fem videnskabelige stillingsopslag ved Institut for Husdyrvidenskab

Der er i øjeblikket opslået fem videnskabelige stillinger ved Institut for Husdyrvidenskab inden...

15/05 - 2017 | Anis

Dyrevelfærden i den moderne svineproduktion

Tre husdyrforskere fra Institut for Husdyrvidenskab medvirker i den seneste udgave af Dansk...

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:

Betalingsoplysninger

EAN-nummer:  5798000877481
Stedkode: 2702
CVR/SE-nummer: 3111 9103
P-nummer: 1017874973 (Årslev) - 1015079041 (Foulum)

Genveje

AU Translate

AU's medarbejderportal

Aurus

Aurap

Bibliotek

Brugt-børsen
Brugt-børsen er et sted, hvor AU kollegaer kan søge/bortgive/bytte eller sælge brugt inventar, instrumenter og lign., der har været anvendt laboratorier, til andre AU institutter/centre.

DJF's gamle Intranet

Dokumenter fra Institutmøder & Ekskursioner

FOOD's hjemmeside

Kantinen i Foulum

Telefonbog

Nye ansigter i FOOD

Nyhedsbrev - FOOD Print
(Nyeste - hvis du vil se et ældre kan du finde det her)

Oprettelse af person i AU-systemer
Udfyldes, når der kommer en ny medarbejder/gæst/studerende

Pronestor

Promark (kig også under medarbejder I FOOD)

Vagtplan - Foulum
Vagtplan - Årslev
Alarmnumre i Årslev og Foulum, ved brand, tyveri eller lign, samt problemer med porten og hvem der har weekend vagt (tjekker planter, vanding mm) i Årslev

 

www.ordbogen.dk Gratis online ordbog for alle i AU / free online dictionary for everybody in AU

Agroøkologi's meteorologiske database(Klimadatabase)

Ansvarlig forskningspraksis

I november 2014 fik Danmark et nationalt kodeks for forskningsintegritet. Se et sammendrag her (Summary of Danish Code of Conduct).

 

Alle 8 universiteter har tilsluttet sig kodekset, som indeholder:

  • Tre principper for integritet: Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed
  • Seks minimumsstandarder for god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre undervisning og vejledning i god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre at der bliver taget hånd om mulige brud på god videnskabelig praksis

 

Se mere om AUs retningslinjer om ansvarlig forskningspraksis her: http://www.au.dk/forskning/ansvarligforskningspraksis/

509 / i31