MEDARBEJDERPORTAL FOR
INSTITUT FOR FØDEVARER

Arrangementer

ons 25 okt
10:00-11:30 | Videolink (Rønnebærret/M7)
Infrastrukturudvalgsmøde - FOOD
tir 31 okt
08:00-16:00 | Aarslev
“Design Thinking” - The future of convenience food (Aarslev)
tir 07 nov
12:30-14:00 | Videolink (Orkideen/A14 Hjørnekontor)
Infrastrukturudvalgsmøde - FOOD
tor 09 nov
09:30-15:00 | Foulum (M5)
Ledergruppemøde - FOOD
man 13 nov
08:00-16:00 | Aarslev & Foulum
Publikationsuge
tir 21 nov
09:00-12:00 | Videolink (Orkideen/M7)
PhD programkomitémøde - Food
tir 21 nov
10:30-12:00 | Aarslev
Sikkerhedsrundgang Aarslev (LAMU)
ons 22 nov
09:30-12:00 | Videolink (Orkideen/M7)
Institutforum - Food

Meddelelser

24.10.2017 | Food

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Alle MUS/resultatskemaer bør være afsluttede medio november, så medarbejderne har tid til at lave evt. kursusansøgninger til Kompetencefonden. Den interne FOOD deadline for ansøgninger til Kompetencefonden er d. 23. november, og ansøgningerne sendes til Aase. Godkendelse af medfinansiering af omkostningerne bør indhentes før indsendelse af…

24.10.2017 | Food

Medlem af bestyrelsen til Mejeriteknisk Selskab

Lotte Bach Larsen er blevet valgt til Mejeriteknisk Selskabs bestyrelse fra 1. november 2017. Arbejdsopgaver omfatter blandt andet fastlæggelse af emner til mejeritekniske seminarer for forskere og mejerifolk.

24.10.2017 | Food

Forenkling af udgiftsafregning i AURUS

For at minimere forbruget af tid til afregning af udgifter, anbefales det at samle flere udgifter i samme udgiftsafregning. Eksempler på dette kan være: at samle alle udgifter i forbindelse med deltagelse i en konference - fx registreringsudgift, fly, hotel og forplejning,hvis man skal afregne et antal kørsler i privatbil eller togrejser inden…

Nyheder fra DCAs hjemmeside

24/10 - 2017 | Anis

Flere fodringer til soen giver færre dødfødte grise

Hvis soen bliver tilbudt foder mindst tre gange i døgnet eller mere, vil hun kvittere med kortere...

23/10 - 2017 | Anis

Ph.d-forsvar: Pattegrisedødelighed i danske øko-besætninger

Lena Rangstrup-Christensen forsvarer sin ph.d den 3. november 2017. Afhandlingen præsenterer det...

23/10 - 2017 | Anis

Antibiotikafri økologisk produktion er inden for rækkevidde

Mange økologiske besætninger kan komme tæt på en antibiotikafri produktion med en fokuseret...

18/10 - 2017 | Agro

Ny liste over meget skadelige organismer er tilgængelig

Forskere ved Aarhus Universitet har lavet en liste over de organismer, der udgør den største risiko...

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:

Betalingsoplysninger

EAN-nummer:  5798000877481
Stedkode: 2702
CVR/SE-nummer: 3111 9103
P-nummer: 1017874973 (Årslev) - 1015079041 (Foulum)

Genveje

AU Translate

AU's medarbejderportal

Aurus

Aurap

AUHRA

Bibliotek

Brugt-børsen
Brugt-børsen er et sted, hvor AU kollegaer kan søge/bortgive/bytte eller sælge brugt inventar, instrumenter og lign., der har været anvendt laboratorier, til andre AU institutter/centre.

DJF's gamle Intranet

Dokumenter fra Institutmøder & Ekskursioner

FOOD's hjemmeside

Kantinen i Foulum

Telefonbog

Nye ansigter i FOOD

Nyhedsbrev - FOOD Print
(Nyeste - hvis du vil se et ældre kan du finde det her)

Oprettelse af person i AU-systemer
Udfyldes, når der kommer en ny medarbejder/gæst/studerende

Idékatalog til specialer

Pronestor

Promark (kig også under medarbejder I FOOD)

Vagtplan - Foulum
Vagtplan - Årslev
Alarmnumre i Årslev og Foulum, ved brand, tyveri eller lign, samt problemer med porten og hvem der har weekend vagt (tjekker planter, vanding mm) i Årslev

 

www.ordbogen.dk Gratis online ordbog for alle i AU / free online dictionary for everybody in AU

Agroøkologi's meteorologiske database(Klimadatabase)

Ansvarlig forskningspraksis

I november 2014 fik Danmark et nationalt kodeks for forskningsintegritet. Se et sammendrag her (Summary of Danish Code of Conduct).

 

Alle 8 universiteter har tilsluttet sig kodekset, som indeholder:

  • Tre principper for integritet: Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed
  • Seks minimumsstandarder for god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre undervisning og vejledning i god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre at der bliver taget hånd om mulige brud på god videnskabelig praksis

 

Se mere om AUs retningslinjer om ansvarlig forskningspraksis her: http://www.au.dk/forskning/ansvarligforskningspraksis/

509 / i31