MEDARBEJDERPORTAL FOR
INSTITUT FOR FØDEVARER

Arrangementer

tir 25 okt
09:30-15:00 | Foulum (M3)
Ledergruppemøde - FOOD
tor 27 okt
12:00-15:00 | Foulum (M3)
Sekretariatsmøde - Food
man 31 okt
09:30-15:30 | Aarslev
Post doc dag med fokus på ansættelse i eller samarbejde med erhvervslivet
fre 04 nov
10:30-12:00 | Foulum
Sikkerhedsrundgang Foulum (LAMU)
man 14 nov
08:00-16:00 | Aarslev & Foulum
Publikationsuge
tir 15 nov
09:00-12:00 | Videolink (M7/Orkideen)
Ledergruppemøde - FOOD
tir 22 nov
10:30-12:00 | Aarslev
Sikkerhedsrundgang Aarslev (LAMU)
man 28 nov
14:30-16:30 | Aarhus (Ndr. Ringgade, Bygn. 1431, lokale 013+015)
AU Food Platformmøde

Meddelelser

24.10.2016 | Food

VIGTIGE PUNCHLINES VED POSTER-PRODUKTION

På dette års ph.d.-seminar på Sandbjerg Gods var Grafisk Designer Ulrik B. Ærenlund inviteret med for at afholde en workshop med titlen ”Designing award winning posters”. Han havde så mange gode pointer med, så det fortjener et lille resume her i nyhedsbrevet, så alle andre, som også bruger postere, kan få gavn af det.  Nogle af de punchlines…

24.10.2016 | Food

NY POWERPOINT OM FOOD PÅ DANSK OG ENGELSK

Der er nu udarbejdet en ny PP-præsentation omkring Institut for Fødevarer i en dansk og engelsk version, som man kan bruge, når man deltager i møder etc. og har brug for generel information om instituttet. Man kan bruge PP-præsentationen i sin helhed, eller man kan kopiere enkeltslides ind i sin egen præsentation efter behov. …

24.10.2016 | Food

KOMPETENCEFONDEN - INTERN FRIST FOR ANSØGNINGER

Medarbejderudviklingssamtalerne (MUS) på FOOD er nu godt i gang, og såfremt der aftales et kursus, som man ønsker at søge støtte til fra Kompetencefonden, så skal ansøgningen indsendes til Aase K. Sørensen (aks@food.au.dk) senest d. 25. november kl. 12. Herefter behandles ansøgningerne i FOOD LSU, og de godkendte ansøgninger indsendes samlet…

24.10.2016 | Food

Sygemelding og raskmelding i FOOD

Proceduren i FOOD vedr. sygemelding er som følger: Sygemelding skrives eller ringes ind til Margit i Årslev (mrh@food.au.dk) eller Lilian i Foulum (lilh@food.au.dk) på den første sygedag inden kl. 09.00, og man raskmelder sig den dag man er tilbage på arbejdet igen. Husk endvidere at tjekke korrekt registrering af sygdom i ProMark.

Nyheder fra DCAs hjemmeside

21/10 - 2016 | DCA

Svampesygdoms resistens overfor triazoler går den gale vej

I 2016 er der set yderligere reduktion i effekten på septoria fra de rene triazol-produkter Proline...

20/10 - 2016 | Food

Løg skal sladre om sygdomme

Mange ton løg ender hvert år med at blive kasseret, fordi det viser sig, at de er blevet dårlige...

18/10 - 2016 | DCA

Kvælstof, kløvergræs, kamera og billedbehandling går op i en højere enhed

Tilførsel af kvælstof til kløvergræsmarker kan reduceres ved hjælp af ny teknologi, der kombinerer...

18/10 - 2016 | DCA

Øg produktionen af biomasse og reducer samtidig udledningen af drivhusgasser

Der er stor interesse for at etablere en bioraffinaderisektor i Danmark. Men det kræver mere...

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:

Betalingsoplysninger

EAN-nummer:  5798000877481
Stedkode: 2702
CVR/SE-nummer: 3111 9103
P-nummer: 1017874973 (Årslev) - 1015079041 (Foulum)

Genveje

AU Translate

AU's medarbejderportal

Aurus

Aurap

Bibliotek

Brugt-børsen
Brugt-børsen er et sted, hvor AU kollegaer kan søge/bortgive/bytte eller sælge brugt inventar, instrumenter og lign., der har været anvendt laboratorier, til andre AU institutter/centre.

DJF's gamle Intranet

Dokumenter fra Institutmøder & Ekskursioner

FOOD's hjemmeside

Kantinen i Foulum

Telefonbog

Nye ansigter i FOOD

Nyhedsbrev - FOOD Print
(Nyeste - hvis du vil se et ældre kan du finde det her)

Oprettelse af person i AU-systemer
Udfyldes, når der kommer en ny medarbejder/gæst/studerende

Pronestor

Promark (kig også under medarbejder I FOOD)

Vagtplan - Foulum
Vagtplan - Årslev
Alarmnumre i Årslev og Foulum, ved brand, tyveri eller lign, samt problemer med porten og hvem der har weekend vagt (tjekker planter, vanding mm) i Årslev

www.ordbogen.dk Gratis online ordbog for alle i AU / free online dictionary for everybody in AU

Agroøkologi's meteorologiske database(Klimadatabase)

Ansvarlig forskningspraksis

I november 2014 fik Danmark et nationalt kodeks for forskningsintegritet. Se et sammendrag her (Summary of Danish Code of Conduct).

 

Alle 8 universiteter har tilsluttet sig kodekset, som indeholder:

  • Tre principper for integritet: Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed
  • Seks minimumsstandarder for god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre undervisning og vejledning i god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre at der bliver taget hånd om mulige brud på god videnskabelig praksis

 

Se mere om AUs retningslinjer om ansvarlig forskningspraksis her: http://www.au.dk/forskning/ansvarligforskningspraksis/