MEDARBEJDERPORTAL FOR
INSTITUT FOR FØDEVARER

Arrangementer

tor 16 aug
09:00-12:00 | Videolink (Orkideen/M7)
Ledergruppemøde - FOOD
ons 22 aug
13:00-15:00 | AU Foulum
Midtvejseksamen for Anne Vuholm Sunds
Anne Vuholm Sunds har midtvejseksamen onsdag d. 22. august kl. 13:00 - 15:00 i mødelokale A14/virtuel meeting room 1001, AU-Foulum.
ons 22 aug
14:30-16:30 | Aarhus (Ndr. Ringgade, Bygning 1431, lokale 013+015)
AU Food Platform meeting
tor 23 aug
10:30-12:00 | Aarslev
Sikkerhedsrundgang Aarslev (LAMU)
fre 31 aug
10:00-14:00 | Aarhus
Medarbejdermøde - Food (Aarhus)
tir 04 sep
09:30-11:00 | Videolink (Rønnebærret/M5)
Uddannelsesudvalgsmøde - Food
ons 05 sep
08:30-11:30 | Videolink (Orkideen/M5)
PhD programkomitémøde - Food
tir 11 sep
09:00-11:30 | Videolink (Orkideen/M5)
Myndighedsbetjenings- og Erhvervsudvalgsmøde - Food

Meddelelser

14.06.2018 | Food

Ændringer i tidsplan for renovering af Agro Food Park vejen

Der er desværre ændringer i tidsplanen for renoveringen af Agro Food Park-vejen, da behandlingstiden for myndighedsgodkendelser hos Aarhus Kommune tager længere tid end forventet. Derfor forventes en anlægsperiode og spærring af vejen fra starten af september til medio oktober 2018. Tilkørsel fra Paludan Müllers Vej vil således være lukket…

31.05.2018 | Food

FOOD communication activities

Until further notice, Claus Bo Andreasen (clausbo.andreasen@dca.au.dk) is FOOD’s contact person at DCA on communication activities.

31.05.2018 | Food

FOOD communication activities from 1 August

From 1 August and till the end of the 2018, Camilla Mathiesen (camilla.mathiesen@dca.au.dk) is FOOD’s contact person at DCA on communication activities.

31.05.2018 | Food

FOOD Kommunikationsopgaver

Claus Bo Andreasen (clausbo.andreasen@dca.au.dk) er indtil videre FOODs kontaktperson ved DCA omkring kommunikationsaktiviteter.

Nyheder fra DCAs hjemmeside

12/07 - 2018 | Anis

Forskere i ANIS markerede bogudgivelser

Forskere fra sektionen for Adfærd og stressbiologi i Institut for Husdyrvidenskab har udvidet deres...

12/07 - 2018 | Anis

Alt godt fra havet til æglæggende høner

Forskere fra Aarhus Universitet udfører et forsøg med æglæggende høner på en økologisk bedrift fra...

12/07 - 2018 | Anis

Kan grise hjælpe mennesker med tarmlidelser?

Ny grisemodel udviklet på Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, skal anvendes som model...

9/07 - 2018 | Ph.d.-kursus

Department of Animal Science offers a PhD course on Interpretation of animal...

The PhD provides a solid background of the theory and research in stress biology via lecture by...

Medarbejderservice på AU

Værktøjer, vejledninger og serviceydelser for alle ansatte

Slå op i emneindekset:

Betalingsoplysninger

EAN-nummer:  5798000877481
Stedkode: 2702
CVR/SE-nummer: 3111 9103
P-nummer: 1017874973 (Årslev) - 1015079041 (Foulum)

Genveje

AU Translate

AU's medarbejderportal

Aurus

Aurap

AUHRA

Bibliotek

Brugt-børsen
Brugt-børsen er et sted, hvor AU kollegaer kan søge/bortgive/bytte eller sælge brugt inventar, instrumenter og lign., der har været anvendt laboratorier, til andre AU institutter/centre.

Dokumenter fra Institutmøder & Ekskursioner

FOOD's hjemmeside

Lederportal

Telefonbog

Nye ansigter i FOOD

Nyhedsbrev - FOOD Print: O:\ST_Filbibliotek\Nyhedsbreve

Oprettelse af person i AU-systemer
Udfyldes, når der kommer en ny medarbejder/gæst/studerende

Idékatalog til specialer

Promark (kig også under medarbejder I FOOD)

Vagtplan - Foulum
Vagtplan - Årslev
Alarmnumre i Årslev og Foulum, ved brand, tyveri eller lign, samt problemer med porten og hvem der har weekend vagt (tjekker planter, vanding mm) i Årslev

www.ordbogen.dk Gratis online ordbog for alle i AU / free online dictionary for everybody in AU

Agroøkologi's meteorologiske database(Klimadatabase)

Ansvarlig forskningspraksis

I november 2014 fik Danmark et nationalt kodeks for forskningsintegritet. Se et sammendrag her (Summary of Danish Code of Conduct).

 

Alle 8 universiteter har tilsluttet sig kodekset, som indeholder:

  • Tre principper for integritet: Ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed
  • Seks minimumsstandarder for god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre undervisning og vejledning i god videnskabelig praksis
  • Anbefalinger til at sikre at der bliver taget hånd om mulige brud på god videnskabelig praksis

 

Se mere om AUs retningslinjer om ansvarlig forskningspraksis her: http://www.au.dk/forskning/ansvarligforskningspraksis/

Bestilling af forplejning

Årslev

Bestilling af forplejning til møder

Bestilling af forplejning til større arrangementer (Ph.D, åbent hus, mm)

Prisliste til møder dansk/engelsk

Procedure i kantinen Årslev

 

Foulum

Kantinen i Foulum

 

Aarhus

Lokalerne på Konferencecentret skal bookes gennem Studenterhusfonden

509 / i31