Rejser

Det er tilladt at bestille rejser direkte ved rejseudbyder, men da der stadig er en række forhold, som skal overholdes, anbefaler sekretariatet, at rejser stadig bestilles via Camilla Fjord (58372 - cfj@food.au.dk) eller Tove Nielsen (57806 - tovn@food.au.dk), som kender reglerne og er vant til at booke rejser. De kan også hjælpe dig med at booke hotel og bil.

AU har stadig aftale med CWT, som kender AUs rejsepolitik og stiller deres services til rådighed, og vi må derfor ikke bruge andre rejsebureauer.

Hvis I selv bestiller rejser, skal I huske:

  • At overholde rejsepolitikkens regler om ’bedste rejse til billigste pris’. Rejsepolitikken kan findes her
  • At sende FOODs interne skema til oplysning om tjenesterejser til jeres gruppeleder og til FOOD Print (Tove), så der er en åben kommunikation i FOOD. Dette skema skal altid afleveres, uanset om der bookes via sekretariatet eller I selv booker.
  • At evt. bonuspoint skal anvendes til fremtidige tjenesterejser.
  • Hvis I booker uden om CWT:
    • At sende kopi af billetten til Camilla Fjord eller Tove Stenholt Nielsen.
  • AU efterprøver via stikprøvekontrol af rejsebestillinger, om reglerne overholdes.

Togrejser kan bestilles hos CWT. De skal bruge minimum tre arbejdsdage til at fremsende billetterne. Alternativt er du velkommen til selv at købe togbilletter hos DSB med dit kreditkort. I Årslev er det muligt at låne 10 turs klippekort (Husk projektnummer). Kortene kan lånes ved Camilla Fjord og Tina Magaard

 

Rejseforsikring

Alle medarbejdere, der har rejseaktivitet, er omfattet af AU's rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring. Har du ikke fået udleveret et rejseforsikringskort, bedes du kontakte Camilla Fjord eller Tove Nielsen.

Rejseforsikring i forbindelse med evt. privat del af rejsen
Hvis du ifm. tjenesterejser har koblet privat ferie på turen, skal du være opmærksom på rejseforsikring. AU’s rejseforsikring dækker selvfølgelig under den tjenestemæssige del af rejsen, men hvis du har uheld under en evt. privat del af turen, dækker AU’s forsikring ikke. Vær opmærksom på, at din private rejseforsikring måske heller ikke dækker! Du kan risikere, at din private rejseforsikring kun dækker, hvis den private del af turen er startet i Danmark. Derfor bør du undersøge hos dit forsikringsselskab, om du er dækket ind.


Rejseafregning

Alle rejser/udgifter i Aurus, skal være afregnet senest 14 dage efter hjemkomst/køb.
Hvis du har brug for hjælp til rejseafregning, kan du kontakte Camilla Fjord eller Tove Nielsen. Du kan også skriv til AURUSHOTLINE.

Har du glemt dit brugernavn eller password til AURUS, så kontakt Camilla Fjord eller Tove Nielsen.


Tjenestebiler:

Der er mulighed for at låne tjenestebiler både i Årslev og i Foulum. I Årslev skal bilerne bookes via Outlook kalenderen eller ved at kontakte Camilla Fjord eller Tina Magaard. I Foulum skal det gøres via Pronestor.
HUSK projektnummer på i Outlook kalenderen når du booker bilen, samt at den skal skrives i kørebogen.
Lån af tjeneste kræver gyldigt EU kørekort.

Brobizz

Brobizz kan lånes ved Camilla Fjord og Tina Magaard i Årslev eller ved Tove Nielsen i Foulum.
Husk at medbringe dit projektnummer!

 

98509 / i31