Forplejning og mødelokaler

Bestilling af forplejning til AFP 48


Udfyld denne bestillingsseddel, hvis du ønsker at få leveret forplejning til møder i Agro Food Park 48. Send den udfyldte seddel  til den person i sekretariatet, som primært er ansvarlig for din forskergruppe:


Forplejningen bliver leveret fra kantinen i Agro Food Park 15, og de stiller forplejningen i kantinens køkken i Agro Food Park 48 med en seddel på, så du kan se, hvad der tilhører dig (bord eller køleskab).  


Alle i sekretariatet kan hjælpe med bestilling af forplejning, men den primære fordeling er:

 • PFS: Signe Nørretranders - PFC: Rikke Karlsen - DBF: food@au.dk - FC + FT: Bente L. Kant 
  FQS: food@au.dk - Institutfunktion: Annette Visti / Rikke Karlsen

Seminarrum (5910-214) - Procedure for booking

I 2023: AU har blokeret kalenderen for lokalet. I forårssemestret åbner det for booking for medarbejdere d. 1. februar - d. 20. maj og i efterårssemestret d. 28. august - d. 8. december. 

Fra forårssemestret 2022 og fremefter har centraladministrationen for uddannelse fortrinsret til seminarrummet (5910-214) til undervisningsaktiviteter. Retningslinjerne er som følger:

Du kan booke seminarrummet (5910-214) for:

 • Efterårssemestret: Efter 1. september er det muligt at booke mødelokalet indtil 15. januar det efterfølgende år
 • Forårssemestret: Efter 1. februar er det muligt at booke mødelokalet indtil 15. august samme år


Hvis du planlægger møder etc., som skal afholdes i begyndelsen af et semester, og du har behov for at foretage bookingen før henholdsvis 1. feb./1. sept., bør du nok ikke booke seminarrummet til mødet, da det kan blive aflyst af centraladministrationen, hvis det ligger på samme tid som undervisningsaktiviteter. Du kan derfor overveje at booke mødelokaler i AFP 13 eller 15. Se priser og procedure nedenfor. 

Undervisningslab. (5911-215) - Procedure for booking

Fra forårssemestret 2022 og fremefter har centraladministrationen for uddannelse fortrinsret til undervisningslab. (5911-215) til undervisningsaktiviteter. Retningslinjerne er som følger (ligesom ved booking af seminarrummet):

Du kan booke undervisningslab. (5911-215) for:

 • Efterårssemestret: Efter 1. september er det muligt at booke mødelokalet indtil 15. januar det efterfølgende år
 • Forårssemestret: Efter 1. februar er det muligt at booke mødelokalet indtil 15. august samme år

Booking af AFP26-033 - Mødelokale i AFP 26 (FOOD / AU)

Information om mødelokale AFP26-033:

 • Mødelokalet er placeret i stueetagen i AFP 26. FOOD's logo/navn kan ses på døren.
 • Lokalet er udstyret med en stor c-touch skærm, og det er muligt at afholde online møder i lokalet (kontakt venligst AU IT supporten, hvis du har brug for hjælp)
 • Quick guide - Online møder via Teams (i mødelokale AFP26-033)
 • Lokalet kan bruges af op til 25 personer
 • Åbningstider:
  Man-Tors: 08.00-16.00
  Fre: 08.00-15.30
 • Har du brug for lokalet udenfor åbningstiderne, skal du medbringe et adgangskort. Kontakt din forskergruppeleder for adgangskort.
 • Lokalet kan bookes via Outlook ligesom andre lokaler i AFP 48 - søg på: AFP26-033
 • Få mere information om alarmer udenfor åbningstiderne i AFP 26 (april 2023)
 • Netværk / WiFi:  AFPGuest, code: afpguest

Booking af mødelokaler i AFP 13, 15 og 26

Kontakt venligst FOOD sekretariatet, hvis du ønsker booking af mødelokaler i Agro Food Park 13, 15 og 26.