Forplejning og mødelokaler

Bestilling af forplejning til AFP 48


Udfyld denne bestillingsseddel, hvis du ønsker at få leveret forplejning til møder i Agro Food Park 48. Send den udfyldte seddel  til den person i sekretariatet, som primært er ansvarlig for din forskergruppe:


Forplejningen bliver leveret fra kantinen i Agro Food Park 15, og de stiller forplejningen i kantinens køkken i Agro Food Park 48 med en seddel på, så du kan se, hvad der tilhører dig (bord eller køleskab).  


Alle i sekretariatet kan hjælpe med bestilling af forplejning, men den primære fordeling er:

  • PFS: Signe Nørretranders - PFC: Rikke Karlsen - DBF: Marie B. Cordon - FC + FT: Bente L. Kant 
    FQS: Sarah L. Nielsen - Institutfunktion: Annette Visti / Rikke Karlsen

Seminarrum (5910-214) - Procedure for booking

Fra forårssemestret 2022 og fremefter har centraladministrationen for uddannelse fortrinsret til seminarrummet (5910-214) til undervisningsaktiviteter. Retningslinjerne er som følger:

Du kan booke seminarrummet (5910-214) for:

  • Efterårssemestret: Efter 1. september er det muligt at booke mødelokalet indtil 15. januar det efterfølgende år
  • Forårssemestret: Efter 1. februar er det muligt at booke mødelokalet indtil 15. august samme år


Hvis du planlægger møder, forsvar etc., som skal afholdes i begyndelsen af et semester, og du har behov for at foretage bookingen før henholdsvis 1. feb./1. sept., bør du nok ikke booke seminarrummet til mødet, da det kan blive aflyst af centraladministrationen, hvis det ligger på samme tid som undervisningsaktiviteter. Du kan derfor overveje at booke mødelokaler i AFP 13 eller 15. Se priser og procedure nedenfor. 

Undervisningslab. (5911-215) - Procedure for booking

Fra forårssemestret 2022 og fremefter har centraladministrationen for uddannelse fortrinsret til undervisningslab. (5911-215) til undervisningsaktiviteter. Retningslinjerne er som følger (ligesom ved booking af seminarrummet):

Du kan booke undervisningslab. (5911-215) for:

  • Efterårssemestret: Efter 1. september er det muligt at booke mødelokalet indtil 15. januar det efterfølgende år
  • Forårssemestret: Efter 1. februar er det muligt at booke mødelokalet indtil 15. august samme år

Booking af mødelokaler i AFP 13-15, 'Pavillonen', 'Treeren'

Lejeprisen forudsætter at lokalet anvendes i sin standardopstilling og at mødedeltagerne selv rydder op/sætter borde og stole tilbage til samme opstilling, inden de forlader lokalet.

Prisen inkluderer en kop kaffe/the til hver gæst fra de selvbetjente kaffeautomater. Særlige opstillinger samt yderligere forplejning skal bestilles på forhånd via FOOD sekretariatet eller reception@agrofoodpark.dk senest kl. 10.00 to dage før mødet. Hvis du selv bestiller, så husk at give besked til sekretariatet om, hvilket projekt der skal betale for det.
Viceværtsassistance samt oprydning beregnes pr. påbegyndt halve time til kr. 500 pr. time.   
 

Timebasis kun for
grundejere i AFP
Eksterne og grundejere:
Lokalestørrelse:Timepris (der afregnes min. 1 time):Hel dag:Halv dag:
Maks. 6 pers.300 kr.1.200 kr.800 kr.
7-18 pers.400 kr.2.000 kr.1.500 kr.
19--> pers.500 kr.3.000 kr.2.000 kr.

Alle priser er ekskl. moms.
FOOD er 'grundejer'.