Procedurer i FOOD


Find information om procedurer i FOOD. Listen vil løbende blive opdateret. 


Registrering af projektansøgninger i FOOD

Alle projektansøgninger ved FOOD skal registreres i ReAp (Research Applications), der er en database til forskningsansøgninger. ReAp har til formål at give instituttet et bedre overblik i forhold til igangværende projektinitiativer og fremtidig bevilling.

Er der spørgsmål til nedenstående procedure omkring registrering af projektansøgninger, er du velkommen til at kontakte Stella Spanou og Helle Vestrup ang. ReAp eller FOOD Sekretariatet ang. Workzone (Sarah L. Nielsen / Bente L. Kant).


Projektidéer
Stella Spanou sender i starten af hver måned et udtræk fra ReAp til alle forskerne. Oversigten består af projektidéer og igangværende projektansøgninger med estimerede årlige budgetter (så vidt muligt) samt indsendte projektansøgninger med ansøgte årlige budgetter.

Forskerne melder tilbage til Stella Spanou med opdateringer til listen senest en uge efter, så vi sikrer, at ReAp giver en korrekt afspejling af instituttets initiativer. Det er både projektinitiativer, hvor projektledelsen ligger ved instituttet, og hvor instituttet deltager som partner.


Før indsendelse af projektansøgninger
Gælder både for projektansøgninger hvor projektledelsen ligger ved instituttet, og ved deltagelse som partner.

Alle projektansøgningsbudgetter (ikke EU projektbudgetter) skal inden indsendelse godkendes af Helle Vestrup. Her anvendes standard NAT-TECH budgetskemaerne.

EU projektbudgetter skal godkendes af Forskningsstøtteenheden før indsendelse. Når budgettet er godkendt af Helle Vestrup eller Forskningsstøtteenheden, skal både ansøgningen og budgettet sendes til underskrift eller godkendelse ved Michelle Williams, inden ansøgningen indsendes.


Indsendelse af projektansøgning
Gælder både for projektansøgninger hvor projektledelsen ligger ved instituttet, og hvor instituttet deltager som partner.

Når ansøgningen er indsendt, sendes e-mail med ansøgningen og budget til:

 • Stella Spanou
 • Helle Vestrup
 • Forskningsgruppeleder
 • Sekretariatet i FOOD på workzone@food.au.dk (Sarah L. Nielsen / Bente L. Kant)

Ansøgningen uploades i ReAp databasen af Stella Spanou.


Når der kommer svar om ansøgningen enten er bevilget eller afslået
Gælder både for projektansøgninger hvor projektledelsen ligger ved instituttet, og hvor instituttet deltager som partner.

E-mail med bevillingsbrev eller afslag sendes til:

 • Stella Spanou
 • Helle Vestrup
 • Forskningsgruppeleder
 • Sekretariatet i FOOD på workzone@food.au.dk (Sarah L. Nielsen / Bente L. Kant)
 • Projektøkonom ved bevilling

Hvis projektet er bevilget, vil den tilknyttede projektøkonom uploade bevillingsbrevet i ReAp og indtaste det bevilgede budget i ReAp og Navision. Projektøkonomen vil også sørge for, at der bliver oprettet et projektnr. aktivitetsnumre samt budgettering af medarbejdere på projektet.

Sekretariatet vil sørge for:

 • At der informeres om det bevilgede projekt i FOOD Print på foranledning af den involverede ansvarlige forsker
 • At trække information ud til FOOD KPI vedrørende samarbejde med virksomheder

Tidsplan - Ansøgninger

Se tidsplanen her for FOOD, som skal følges ifm. ansøgninger: