Ansættelse, forlængelse og fratrædelse af medarbejdere

Find information nedenfor om ansættelse, forlængelse / ændring af ansættelse og fratrædelse af medarbejdere i FOOD.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet: Sarah L. Nielsen og Ingrid M. Hoeg


Ansættelse


Kontaktpersonens opgaver

Ved ansættelser har du som kontaktperson ansvaret for en række opgaver:


Indtastning af ny medarbejder
Det er kontaktpersonens ansvar, at formularen bliver udfyldt ved ansættelser.
Bemærk, at du skal sende formularen to gange: Når du har trykket 'send', får du mulighed for at tjekke dine indtastninger. Tryk herefter på 'send værdier nu'. Når der er trykket på 'send værdier nu', bliver forskellige processer sat i gang for at gøre klar til at modtage den nye medarbejder

Forlængelse / ændring af ansættelse


Det er kontaktpersonens ansvar, at formularen bliver udfyldt ved forlængelse eller ændring af ansættelse:

Fratrædelse


Det er kontaktpersonens ansvar, at nedenstående aftaler bliver udfyldt og underskrevet ved fratrædelse / endt gæsteophold. Aftalerne sendes til sekretariatet: Sarah L. Nielsen eller Ingrid M. Hoeg