Arbejdsmiljø og sikkerhed

Laboratorie

Videoer - Sikkerhed i laboratorierne

  • Sti O-drev:
    O:\Tech_Food\AGRO FOOD PARK LAB\Safety and security lab videos    

Kemisk risikovurdering og KIROS

  • Kemisk APV og KIROS (slides fra personalemøde, dec. 2022)
  • Mere information på O-drev:
    O:\Tech_Food\AGRO FOOD PARK LAB  

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Sikkerhedsrundgang - Stikprøve af datasikkerhed
Når LAMU foretager sikkerhedsrundgang, bruger de denne tjekliste til at lave stikprøver af datasikkerheden i FOOD:

Ulykker, førstehjælp og brand

Arbejdsulykker og arbejdsskader

Førstehjælp:
Medarbejdere, der har taget førstehjælpskursus (2023):

  • Thayna Mendanha, Ivan Misael Lopez Rudulfo, Maria Julia Spotti, Yue Xie, Marianne Hammershøj, Rikke Karlsen

Brand:
Medarbejdere, der har taget brandbekæmpelseskursus (2023):

  • Line Pedersen, Esben Nedergård Böwes, Rikke Karlsen, Thayna Mendanha, Mengija Li, Adriana Mirabel Torres, Dionysios Neofytos, Norbert Raak, Maria Julia Spotti, Ye Xie

Psykisk arbejdsmiljø

Løsninger på konflikter i FOOD


AUs samarbejdspartner vedr. psykologisk rådgivning

Buddy-ordningen

Ergonomi og skærmbriller

Ergonomi

Skærmbriller


Ansøgningsskemaet sendes til Michelle Williams til underskrift. En kopi af skemaet skal ligeledes sendes til sekretariatet (Sarah L. Nielsen eller Sara L. Hansson), når det er udfyldt og underskrevet af Michelle Williams. 

Arbejdstøj

Kontaktperson vedr. arbejdstøj

  • Thomas Bak-Østerby