Arbejdsmiljø og sikkerhed

Laboratorie

Videoer - Sikkerhed i laboratorierne

  • Sti O-drev:
    O:\Tech_Food\AGRO FOOD PARK LAB\Safety and security lab videos    

Kemisk risikovurdering (APV) og sikkerhedskompendium i lab

Væksthus

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Alene-arbejde

Sikkerhedsrundgang - Stikprøve af datasikkerhed
Når LAMU foretager sikkerhedsrundgang, bruger de denne tjekliste til at lave stikprøver af datasikkerheden i FOOD:

Ulykker, førstehjælp og brand

Arbejdsulykker og arbejdsskader

Førstehjælps- og brandslukningsudstyr i AFP 48
Hvor finder jeg det?:

  • Førstehjælpskasser: på gangen for 5908 + 5911 (gælder alle etager). Desuden også 5909 i kælderen.
  • Hjertestarter: i stueetagen, 5908
  • Brandslukningsudstyr: på gangen for 5808 + 5909 + 5910 + 5911 (gælder alle etager) 

Akutte situationer:
Find information om, hvordan du praktisk håndterer akutte situationer - eller rådgiver andre heri

Førstehjælpskursus:
Medarbejdere, der har taget førstehjælpskursus (2023):

  • Thayna Mendanha, Ivan Misael Lopez Rudulfo, Maria Julia Spotti, Yue Xie, Line Pedersen, Esben N. Böwes, Dennis Konnerup, Ulrik K. Sundekilde, Marianne Hammershøj, Rikke Karlsen

Brandbekæmpelseskursus:
Medarbejdere, der har taget brandbekæmpelseskursus (2023):

  • Line Pedersen, Esben Nedergård Böwes, Rikke Karlsen, Thayna Mendanha, Mengija Li, Adriana Mirabel Torres, Dionysios Neofytos, Norbert Raak, Maria Julia Spotti, Ye Xie

Psykisk arbejdsmiljø

Løsninger på konflikter hos FOOD


AUs samarbejdspartner vedr. psykologisk rådgivning

Buddy-ordningen

Ergonomi og skærmbriller

Ergonomi

Skærmbriller


Ansøgningsskemaet sendes til Michelle Williams til underskrift. En kopi af skemaet skal ligeledes sendes til sekretariatet (Sarah L. Nielsen eller Sandra L. Damgaard), når det er udfyldt og underskrevet af Michelle Williams. 

Arbejdstøj

Kontaktperson vedr. arbejdstøj

  • Thomas Bak-Østerby