Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Fødevarer Medarbejder i FOOD/Nye medarbejdere

Medarbejder i FOOD/Nye medarbejdere

Find nyttig information her hvis du er ansat Institut for Fødevarer

Her finder du information af forskellig slags, der er relevant for dig som medarbejder eller studerende i Institut for Fødevarer (FOOD). Listen står i alfabetisk rækkefølge.

Barsel:
Regler omkring barsel, samt skemaer til at søge barsel kan findes her.


Diverse:

Ferie:
Alt planlagt ferie skal sættes ind i outlookkalenderen og nærmeste kollega skal have besked


Gæstehus:
I Årslev er der et gæstehus med 6 værelser, dele køkken og bad. Leje af værelset koster 100 kr. pr. døgn. Hvis forespørgslen ikke er så stor, kan der være mulighed for enkelt værelse, men i perioder kan man være nødt til at dele med en anden person (af samme køn). Hvis man ønsker at leje et værelse kan man kontakte Margit Rosenlund Hansen (mrh@food.au.dk) eller Tina Dahl Møllegaard (tdm@food.au.dk).
I Foulum er der 20 gæsteboligere i tre forskellige størrelser. Nærmere information omkring leje, størrelse mm kan fås ved at kontakte Ebbe Birch (ebbe.birch@au.dk)


Hjælp fra medarbejdere:

Kalender og mail:
Når man er ude af huset eller har møder skal det skrives i Outlook kalenderen. Alt fravær skal skrives ind med en kode foran, så fraværet kan ses i omstillingen/receptionen (Koder for indtastning i Outlook kalender / Codes for typing into Outlook Calendar). Husk at ferie, fravær, møder mm skal skrives som "ikke tilstede" eller "optaget".

Personaleforening:
Formand for personaleforeningen i Årslev er Dianne Solvang (58378)
Pris for medlemskab af personaleforening er 25 kroner om måneden. De kan trækkes via løn eller betales kontant til Dianne Solvang. I Årslev er der motionscenter der kan benyttes, det koster:

 • 12 mdr. = 400 kr.
 • 6 mdr. = 250 kr.
 • 1 mdr. = 50 kr.
 • pr. gang i pengekassen i rummet = 25 kr. pr. gang 

Kontaktperson for personaleforeningen i Foulum er Gitte Hald Kristiansen (54869, ghk@food.au.dk). Pris for medlemskab af personaleforening er 25 kroner om måneden, som trækkes via løn. Du kan læse mere om Personaleforeningen i Foulum her.

Personaleforeningen generelt:


ProMark:
Du skal registrere din tid/alle dine arbejdstimer, ferie, sygdom mm i ProMark. Har du brug for hjælp, kan du finde vejledninger, FAQ og kontaktoplysninger til support på http://www.au.dk/promark/. Hvis man sidder udenfor AU-net (eksempelvis på et hotel). I sådanne tilfælde logges på via et andet link, dette er https://promark-ext.au.dk

 Pure:
Dine publikationer skal registreres i PURE dette gør du ved at sende dine publikationer til Bente Louise Pedersen (bepe@food.au.dk) eller Rikke Karlsen (rka@food.au.dk).


Pårørendelister:
Listerne står i mapper på Sara From Lyng (Foulum) og Margit R. Hansens (Årslev) kontor. Spørg evt. en af sekretærene.


Skærmbriller og arbejdstøj:
Regler omkring skærmbrille og arbejdstøj, samt ansøgning til skærmbriller kan findes her.
Ansøgning om skærmbriller skal afleveres til Margit i Årslev eller Sara i Foulum.
Arbejdstøj er efter aftale med Susan Johansen i Årslev (41261357, Susan.Johansen@au.dk)


Sygemelding:
Hvis du er syg skal det meldes ind til Margit Rosenlund Hansen eller Sara From Lyng, samt cc til de resterende sekretær i henholdsvis Årslev og Foulum. Husk at det også skal skrives i din Outlook kalender eller at sekretærene kan gøre det. Når du er rask igen, skal dette meldes til Sara eller Margit, så det kan blive registreret i ProMark.

Tjenestebiler:
Der er mulighed for at låne tjenestebiler både i Årslev og i Foulum. Bilerne bookes via Outlook kalenderen eller ved at kontakte sekretariatet.

HUSK
projektnummer skal skrives i kørebogen, når du booker bil.
Lån af tjeneste kræver gyldigt EU kørekort.

Vagter:
Alarmnumre i Årslev og Foulum, ved brand, tyveri, problemer med porten i Årslev eller lign.

Årslev:

 • Kaj Ole Dideriksen - 40571766.
 • Finn Kristiansen - 40824227.
 • Ruth Nielsen - 25396806.
 • Jens Barfod - 22730256.
 • Jakob Madsen - 41134948.

Foulum:

 • Søren Ravn - 40808225.
 • Ebbe Birch - 20803424.
 • Morten Andersen - 22291720.
 • Bo Bjerregaard - 20841622.
98316 / i31