Ph.d.-studium

Institut for Fødevarer betragter ph.d.-programmet Food Science som en vigtig del af forskningen og støtter op om at skabe et inspirerende ph.d.-miljø. Dette sker bl.a. ved at tilbyde moderne forskningsfaciliteter, etablere stærke vejlederteams og afholde et årligt ph.d.-seminar for de ph.d.-studerende.

Den ph.d.-studerende er tilknyttet den forskergruppe, hvor projektet har et naturligt tilhørsforhold. Men dertil skal nævnes, at flere af vores ph.d.-projekter involverer forskere fra forskellige grupper og kræver samarbejde og vidensudveksling på tværs af forskergrupper og faggrupper i instituttet.

Forskningen ved instituttet foregår ofte i tæt partnerskab med førende fødevare-, afgrøde- og bioteknologivirksomheder foruden internationalt anerkendte universiteter og forskningscentre. Det giver de ph.d.-studerende gode muligheder for at samarbejde med både industri og/eller internationale forskningsmiljøer og på den måde også etablere et fagligt netværk i forbindelse med ph.d.-uddannelsen.


Ph.d.-ansøgere: samtale og evaluering

Samtale


Evaluering

Halvårsevaluering

Regler og frister for aflevering af halvårsevalueringer:

Køreplan - Del A-eksamen

Procedure + tjekliste - Ph.d.-forsvar

Økonomi - Udgifter til ph.d.-forsvar og part A-eksamen

Udlandsophold - Skema og guidelines

FØR DU REJSER, SKAL DU HUSKE AT UDFYLDE OG SENDE SKEMAET PÅ SIDSTE SIDE til supervisor, PURE-postkasse og Bente L. Kant:

Liste over ph.d.-forsvar og part A-eksamen hos FOOD

Se nyeste liste over ph.d.-forsvar og part A-eksamen hos FOOD ved at vælge indeværende år i mappen på O-drevet (lister ligger i referaterne):

Sti til O-drev:

 • O:\Tech_Filbibliotek\Committee agendas and minutes\FOODs Ph.D. program kommité - PhD committee

Trykning af ph.d.-afhandling

Værdier for ph.d.-vejledning

Et godt ph.d.-studium betyder:

 • Relevante, tilgængelige kompetencer ved Institut for Fødevarer eller andre universiteter
 • Adgang til det nyeste udstyr
 • Stor grad af sikkerhed i projektet
 • Udfordringer og projektets faglige retning tilpasses den ph.d.-studerendes faglige og personlige kompetencer
 • Den ph.d.-studerende har medbestemmelse over projektet
 • Gensidig tillid
 • Uformel omgangstone


En god ph.d.-vejleder er:

 • En engageret sparringspartner
 • Fleksibel, har tid til den spontane diskussion og er åben for nye vinkler og ideer
 • Forstående og har respekt for forskellig arbejdsstil

Planlægning - Ph.d.-seminar Sandbjerg (FOOD)

Ph.d.-kursusbevis (layout)

Kontakt Signe Nørretranders eller Bente L. Kant for assistance med brevflet, færdiggørelse m.m.    

Deltagere ved prøveforedrag

NOVA University Network