Ph.d.-studium

Institut for Fødevarer betragter ph.d.-programmet Food Science som en vigtig del af forskningen og støtter op om at skabe et inspirerende ph.d.-miljø. Dette sker bl.a. ved at tilbyde moderne forskningsfaciliteter, etablere stærke vejlederteams og afholde et årligt ph.d.-seminar for de ph.d.-studerende.

Instituttet er organiseret i fem forskergrupper:

Den ph.d.-studerende er tilknyttet den forskergruppe, hvor projektet har et naturligt tilhørsforhold. Men dertil skal nævnes, at flere af vores ph.d.-projekter involverer forskere fra forskellige grupper og kræver samarbejde og videnudveksling på tværs af forskergrupper og faggrupper i instituttet.

Forskningen ved instituttet foregår ofte i tæt partnerskab med førende fødevare-, afgrøde- og bioteknologi- virksomheder foruden internationalt anerkendte universiteter og forskningscentre. Det giver de ph.d.-studerende gode muligheder for at samarbejde med både industri og/eller internationale forskningsmiljøer og på den måde også etablere et fagligt netværk i forbindelse med ph.d.-uddannelsen.

“Best practises” toolbox

We find that APV responses are handled locally with a number of different initiatives. We have collected a number of ideas, changes, structures, initiatives, tools etc. in a website. It is our scope that this should be a platform for inspiration and ideas as to how specific problems can be handled. Moreover, we continue to develop this page when other ideas come to our knowledge. Therefore, if you have contributions, they are more than welcome.

You can find the toolbox here: http://phd.au.dk/aupa/apv-work-place-assessment/

Joint Action workshops

AUPA has initiated a series of recurring workshops as our own way to handle challenges that many PhD students experience. I have been in contact with some of you about these workshops already. It is our perception that PhD students struggle with balancing work/life, stress, establishing good collaborations, and project structuring. Also, we believe that most PhD students do not discuss how to handle these challenges among each other, but try to manage “PhD life” themselves. We offer PhD students and postdocs a platform to discuss these challenges and share ideas and ways to handle this – and in this way “boost their PhD”. We hope that you will help us to spread the word about these workshops – also among supervisors. Attached is a more in-depth letter about these workshops destined for supervisors.

The Joint Action workshops are advertised here: http://phd.au.dk/aupa/events/