Workzone & Pure

Workzone - Journalisering af dokumenter


Al post af væsentlig karakter, herunder også e-mails (f.eks. kontrakter, ansøgninger m.v.) skal journaliseres og sendes til funktionspostkassen workzone@food.au.dk 

Dokumenter af forskellig slags, som modtages eller sendes ud af huset, og som har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt, eller interne dokumenter i endelig form, skal journaliseres. Journaliseringen foretages løbende, enten i forbindelse med modtagelse/afsendelse/færdiggørelse, eller snarest muligt derefter. Dette er bestemt ved lov, og det er også praktisk for sagsbehandleren, at vigtige dokumenter altid hurtigt kan findes igen. I AU anvendes Workzone til journalisering.

Den anbefalede browser til brug af Workzone er Microsoft Edge. I FOOD er det besluttet, at alle nye sager for forskningsprojekter bør oprettes af sekretariatet (Sarah L. Nielsen, Bente L. Kant og Sara L. Hansson), hvorefter den enkelte selv opfordres til at fortsætte journalisering af den videre sagsgang, eller man kan vælge fortsat at sende dokumenter til journalisering til sekretariatet via funktionspostkassen workzone@food.au.dk. 

Læs mere om journaliseringspraksis på Nat-Tech.


Pure - Registrering af publikationer og aktiviteter


Materiale til registrering af fx tidsskriftsartikler, præsentationer, presseomtale, projekter m.m. sendes til Pure funktionspostkasse hos FOOD, pure@food.au.dk. Henvendelser registreres løbende af sekretariatet (Bente L. Kant og Rikke Karlsen).


Pure profiler

  • Kontakt Bente L. Kant (sekretariatet)